Bidra med 400:- till klubben

Hjälp GPK som funktionär på ÖSM och tjäna 400:- /pers. till vår klubb. Läs nedan och kontakta GJSK vid intresse.

Kort sammanfattning av vad som gäller för funktionärer:
 • Vi kommer att behöva funktionärer 18:e och 19:e maj mellan c:a klockan 7-17. Målet är att få ihop så pass många att vi kan dela in dagen i två skift om c:a 5 timmar (7-12 och 12-17).
 • Funktionärerna behövs för att bemanna totalt 10 stationer på Gävle Skyttecentrum under tävlingsdagarna samt att hjälpa till i tävlingskansliet. Varje station kommer att bemannas av en stationschef och 2-4 funktionärer. Stationschefen är en erfaren pistolskytt som kommer att dirigera arbetet och visa vad som ska göras på stationen. Funktionärerna behövs för att hjälpa till med enklare uppgifter som att läsa upp resultat (antal träffar i olika måltavlor), klistra måltavlor efter varje patrull, m.m.
  Det behövs inga förkunskaper för att hjälpa till som funktionär!
 • För den som inte har varit funktionär tidigare kommer vi att arrangera 3 tillfällen där vi går igenom hur det kommer att fungera. Vi kommer att starta klockan 18:30 och hålla en genomgång i en dryg timme. Genomgångar kommer att hållas nedanstående datum. Det är önskvärt att funktionärer är med på en genomgång innan tävlingen.
  • Måndagen den 6:e maj, Gävle Skyttecentrum
  • Tisdagen den 7:e maj, Skjutbanan vid Stigen i Sandviken
  • Torsdagen den 16:e maj, Gävle Skyttecentrum
 • Alla som är med och hjälper till kommer att vara med och dela på överskottet från tävlingen. Med den budget vi har räknar vi med att ersättningen till funktionärerna kommer att bli c:a 400 kr/person/dag samt att vi bjuder på lunch.
  Informationsblad om ÖSM och fältskytte nedan.

ÖSM

Lämna ett svar