Våra banor

50 METER
Vi har två 50 meters viltmålsbanor där vi kan alternera gris och rådjur (mini älg).

80 METER
Vi har två 80 meters viltmålsbanor samt en inskjutningsbana på 100 meter.

HAGEL
Vi har två skeetbanor och en trapbana. Vi har även möjlighet till sportingskytte.