Styrelsemöte

Hej Medlem

På söndag den 21/4 kommer vi att ha styrelsemöte.

Har du tankar, idéer eller något som du vill att vi ska ta upp på styrelsemötet så är du välkommen att skicka in dina tankar och synpunkter till oss så att vi har dem tillhands till mötet.

Du kan logga in och gå till menyn Medlem och klicka på Kom med förslag

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Lämna ett svar